In de beginjaren werd het contact met de leden onderhouden via officiële convocaties met daarin een uitnodiging voor afdelingsbijeenkomsten, agenda’s voor veragderingen etc.

Net als bij andere afdelingen werd in 1992 afscheid genomen van deze arbeidsintensieve en kostbare manier van communiceren. In september van dat jaar zag dan ook het eerste afdelingsblad het levenslicht, dat overigens onder de naam ‘Mededelingenblad’ door het leven ging. Met (gemiddeld) drie edities per seizoen kregen de leden voor een langere periode informatie aangereikt van de komende afdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kwam in het -zoals het later algemeen bekend werd onder de naam ‘het gele boekje’- meer ruimte voor andere zaken dan alleen het verenigings-/afdelingsnieuws.

Vanaf 2011 heeft het afdelingsblad langzaam meer veranderingen ondergaan; het aantal pagina’s per editie groeide van 12 naar 28; er is meer ruimte gekomen voor inhoudelijke artikelen en daarnaast is een aantal vaste rubrieken opgezet. In 2019 onderging het afdelingsblad een metamorfose door niet alleen een nieuwe naam (Genealogie langs Peel en Maas) maar ook door het gebruik van een nieuwe, gekleurde kaft in de huisstijl van de NGV.

Het afdelingsblad verschijnt sinds 2020 twee keer per jaar, in combinatie met de digitale nieuwsbrief. Toezending van het afdelingsblad is gratis voor NGV-leden die deel uitmaken van de afdeling Land van Cuijk en Ravenstein. Niet-leden kunnen een ‘los abonnement’ op het afdelingsblad nemen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de redactie.