Een belangrijke taak die voor de afdeling is weggelegd is het regelmatig organiseren van afdelingsbijeenkomsten.

Van oudsher houdt de afdeling wat dat betreft een traditie hoog. In het seizoen dat start in september en eindigt in de maand mei van het daaropvolgende jaar ligt de lat met een aantal van acht activiteiten best hoog. Geprobeerd wordt daarbij een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen zodat er ieder wat wils is.

De activiteiten worden vanuit het bestuur georganiseerd dan wel gecoördineerd door het contracteren van sprekers van heinde en verre. Waar in het verleden de lezingen altijd in de avond plaatsvonden, is de laatste jaren ook gehoor gegeven aan de wensen van de leden om ook ’s middags activiteiten te plannen.

Op de deelpagina ‘Agenda’ vindt u het actuele programma.