Wijziging programma september 2021

Op 25 september a.s. vindt de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen plaats. Door omstandigheden ondergaat het programma een wijziging.

Dat betekent dat de informatie die in het afdelingsblad is opgenomen is, niet meer actueel is.

Over het alternatieve programma ontvangen de leden op korte termijn een e-mail van het afdelingsbestuur. De wijziging van het programma wordt ook geplaatst op de agenda (elders op deze site).