Wijziging aanmelding bijeenkomst 25 september

Als gevolg van een e-mailstoring is het niet duidelijk wie zich heeft aangemeld voor deelname aan de afdelingsbijeenkomst van zaterdag 25 september a.s.

Het kan zijn, dat mensen zich dus al aangemeld hebben, maar dat de organisatie dat dus niet weet.

Daarom het verzoek om (opnieuw) aan te melden, maar dan via e-mail maurice@ familieroefs.nl (let op: spatie na @ verwijderen!)

Aanmelding dient uiterlijk vrijdag 24 september plaats te vinden (vóór 12:00 uur).

Aan het begin van vrijdagavond volgt een bericht of er een vaste zitplaats voor u beschikbaar is.