Dat we op de grens van Oost-Brabant en Noord-Limburg een actieve afdeling kennen vindt zijn grondslag in het enthousiasme van mensen alweer meer dan 40 jaar geleden. Dit leidde op 11 december 1978 op een druk bezochte avond in het gemeentehuis van Mill en Sint Hubert tot de oprichting van de NGV-afdeling Land van Cuijk en Ravenstein.

Voor 1978 was het noordoostelijke deel van Noord-Brabant nog een witte vlek in de genealogische wereld. Leden waren voor de oprichting ingedeeld bij afdelingen in Gelderland, Noord-Limburg en de regio Den Bosch/Tilburg.

Als gevolg van de opheffing van het Overkwartier van Gelre (2004) kreeg de afdeling er de zorg bij voor de leden woonachtig in de gebieden van de voormalige landen van Gelder en Kessel. De laatste jaren telt de afdeling ongeveer 160-165 leden.

Er was bovendien een grote verwevenheid tussen de afdeling en de Genealogische Werkgroep Land van Cuijk en Ravenstein (bestaande uit de afdelingsleden Toos van den Berg-van Sambeek, Wim Jaegers, Jan Veekens en Cor Verberk). Via de werkgroep zijn tientallen publicaties verzorgd met transcripties van o.a. de vredegerechten, notariële archieven etc. De vruchten van deze noeste arbeid zijn inmiddels digitaal ook beschikbaar gekomen voor het grote publiek via de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum

In de afgelopen decennia heeft de afdeling zich actief gemanifesteerd. Sinds de oprichting zijn er ongeveer 400 bijeenkomsten, lezingen, contactavonden en excursies gehouden. Ook vandaag de dag nog worden per seizoen ongeveer 7 à 8 activiteiten georganiseerd. Reden genoeg om lid te worden!