Het afdelingsbestuur hanteert het volgende beleid bij de bijeenkomsten die door de afdeling worden georganiseerd.

Toegang voor NGV-leden

Mensen die lid zijn van de NGV en als zodanig ook in de landelijke leden-administratie staan opgenomen hebben gratis toegang tot de bijeenkomsten.

Toegang voor niet-leden

Voor niet-leden geldt een entree van drie euro (€ 3,00) per bijeenkomst. Deze regeling geldt ook voor de mensen die een ’los abonnement’ hebben op het afdelingsblad en niet als NGV-lid in de landelijke administratie staan geregistreerd.

Bijeenkomsten met anderen

Afwijkingen van het voorgaande zijn mogelijk. Is dit het geval dan wordt dit expliciet vermeld bij de betreffende lezing/bijeenkomst.